Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

U organizaciji Udruženja Lan održan završni okrugli sto u sklopu projekta “Ostajem u školi”

U utorak, 24. 9. 2019. godine, u organizaciji Udruženja LAN, u Bihaću je održan je završni okrugli sto u sklopu projekta “Ostajem u školi” koji se realizira kao dio projekta Brigth 4All-Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini. Projekt finansira Evropska unija, implementira Save the Children u suradnji s organizacijama Žene sa Une Bihać i Omladinski centar Vermont iz Brčkog. Na okruglom stolu su prezentirani rezultati desetomjesečnog projekta čiji je osnovni cilj kreiranje inovativnih praksi za smanjenje ranog napuštanja obrazovanja, ali istovremeno i osnaživanje svih partnera unutar škole i zajednice za stvaranje školske kulture koja će omogućiti kvalitetnije i pristupačnije obrazovanje za svako dijete. Projekt je realiziran u Gradu Bihaću. Kroz deset mjeseci trajanja projekta provedene su brojne aktivnosti, koje uključuju edukaciju učenika i učenica osnovnih škola koji su u riziku napuštanja obrazovanja, njihovih roditelja te nastavnika i nastavnica. Sve aktivnosti su uspješno i u roku realizirane i opća je ocjena da ostvareni kvalitetni rezultati kojima su svi prisutni bili zadovoljni uz naglasak da se samo multidisciplinarnim pristupom, kvalitetom usluga i upornošću stručnjaka može doći do uspjeha. Udruženje LAN je izuzetno zadovoljno rezultatima projekta, ali i raspravom tokom okruglog stola, koja će doprinijeti novim dobrim praksama i pristupom koji će uvažavati potrebe svakog djeteta, ma koliko specifične one bile. Osnovni je zaključak da je obaveza svake zajednice uklanjati sve prepreke koje dovode do napuštanja obrazovnog sistema prije završetka obaveznog obrazovanja i poticati djecu iz ranjivih grupa na redovno pohađanje i završetak obaveznog obrazovanja, kao i nastavak obrazovanja u srednjoj školi.

Tokom održavanja okruglog stola nastavnicama i nastavnicima koji su učestvovali u edukaciji dodijeljeni su certifikati za uspješno okončanu obuku. Vjerujemo da su učesnici i učesnice edukacije dodatno osnaženi da u svojim školama rade na prevenciji i sprečavanju napuštanja obrazovanja i stvaranju školske klime koja će biti prijateljska i nediskriminirajuća za svako dijete. Također je emitiran spot „Ostajem u školi“ koji promovira vrijednost i značaj obrazovanja, kao jedinog puta za izlazak iz siromaštva i socijalne marginalizacije.

Uz predstavnice organizacije Save the Children kao glavnog implementatora projekta Brigth 4All – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini, okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, Ministarstva unutrašnjih poslova USK, JU Pedagoški zavod USK, JU Centar za socijalni rad Bihać, Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini – Terenski ured Drvar, Udruženja Žene sa Une i Udruženja Rom iz Bihaća te škola uključenih u projekt.