Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Potpisan Protokol o postupanju u slučaju napuštanja i nepohađanja nastave u Unsko-sanskom kantonu

U želji da svako dijete ima šansu da ide u školu i ostvari svoj puni potencijal, danas je upriličeno potpisivanje Protokola o postupanju u slučaju napuštanja i nepohođanja nastave u Unsko- sanskom kantonu. Potpisnici su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK, MUP USK, gradovi/ općine USK, centri za socijalni rad i u ime predstavnika nevladinog sektora Žene sa Une i Udruženje LAN.