Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Udruženje Lan počelo sa edukacijom u okviru projekta Igrom do škole

Danas su započele radionice sa djecom Romima i njihovim mamama u sklopu projekta Igrom do škole čiji je osnovni cilj pružanje podrške socijalno ranjivim grupama kako bi se umanjili rizici socijalne isključenosti. Svrha programa je povećati kvalitetu procesa socijalizacije i poticati cjelovit razvoj pojedinca.Projekat je podržan od Gradske uprave Grada Bihaća.