Udruženje Lan počelo sa edukacijom u okviru projekta Igrom do škole

Danas su započele radionice sa djecom Romima i njihovim mamama u sklopu projekta Igrom do škole čiji je osnovni cilj pružanje podrške socijalno ranjivim grupama kako bi se umanjili rizici socijalne isključenosti. Svrha programa je povećati kvalitetu procesa socijalizacije i poticati cjelovit razvoj pojedinca.Projekat je podržan od Gradske uprave Grada Bihaća.