Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Radionica za nastavnike o korištenju arhive Tribunala i Mehanizma za međunarodne krivične sudove u obrazovanju

Članica Udruženja Lan prisustvovala je radionici za nastavnike Bosne i Hercegovine o korištenju arhive Tribunala i Mehanizma za međunarodne krivične sudove u obrazovanju. Fokus materijala je na stradanjima djece u BiH i povredama humanitarnog prava tokom opsade Sarajeva. Radionica je organizovana od strane Međunarodnog mehanizama za krivične sudove u saradnji sa EUROCLIO-m.