Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Radionica za nastavnike u okviru projekta “Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću”

Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću, projekt koji finansira EU putem Mediacentra Sarajevo u sklopu regionalnog projekta Mediji za građane, građani za medije. Prva od četiri radionice s nastavnicima s ciljem da se odgovori na rastuću potrebu za medijskim odgojem i osnaživanjem medijske pismenosti, te osnaže nastavnici da primjenjuju nove, na djecu usmjerene metode i oblike poučavanja.