Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Radionice za nastavnike u okviru projekta Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću

Projekt Udruženja „Lan“ iz Bihaća pod nazivom „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“ koji  se realizira u periodu januar – juni 2020. godine, podržan je  kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, projekta sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP).

Udruženje Lan nastavilo je sa radionicama za nastavnike u okviru projekta Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću. Radionici su prisustvovale nastavnice iz dvije Osnovne škole Grada Bihaća (Osnovna škola Kamenica i Osnovna škola Gata Ilidža- Vrsta.