Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Uručena pomoć Romima u MZ Ružica

Pandemija corona virusa ili COVID 19 onemogućila je veliki broj porodica da normalno funkcioniraju. Najveći udar uvijek osjete najranjivije i marginalizirane porodice kao što su Romi. Ali, zahvaljujući Save the Children-u i Start Network-u, danas je iz sredstava START FUND-a Udruženje LAN u MZ Ružica podijelilo 24 prehrambena i 24 higijenska paketa te 3 baby paketa za socijalno ugrožene romske porodice. Osmijeh na licima korisnika najbolja je potvrda zahvalnosti svima koji su dio ove priče.