Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Nagrađeni radovi za učenike/ce srednjih škola u okviru projekta Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću

Projekt Udruženja „Lan“ iz Bihaća pod nazivom „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“  koji  se realizira u periodu januar – juni 2020. godine, podržan je kroz dodjelu granta Evropske Unije u okviru regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, projekta sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP).

U mjesecu maju održano je šest radionica za učenike/ce srednjih škola sa područja Unsko-sanskog kantona. Kroz održane radionice, trenerice su uspjele učesnike/ce osvijestiti o važnosti medijske pismenosti, razviti im sposobnost odgovornog odnosa prema medijima, upozoriti ih na opasnost štetnih medijskih sadržaja i omogućiti im stjecanje medijskih znanja i vještina koje doprinose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva. Nakon radionica svi učesnici/ce imali su mogućnost pisati esej na zadane teme o medijskoj pismenosti. Najbolji eseji su nagrađeni novčnim nagradama koje je osigurao donator.