Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Uspješan završetak projekta „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“

Članice Udruženja „Lan“ iz Bihaća uspješno su okončale projekt „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“. Projekt je realiziran u periodu januar – juni 2020. godine, a podržan je  kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, koji realizira sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP). Projekt je finansiran sredstvima Evropske unije.

Kroz projekt je upriličeno  druženje s novinarima, gdje su se novinari i šira javnost upoznali sa kontekstom, ciljevima i aktivnostima projekta. Također je naglašen i značaj medijske pismenosti kao jedne od ključnih kompetencija za život u 21. stoljeću.  Cilj projekta bio je približiti djeci, roditeljima i nastavnicima suvremene pristupe medijskoj kulturi i osnažiti ih za aktivno učenje i svrsishodno korištenje medija.

Nakon što je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Udruženju „Lan“ dalo saglasnost za provođenje projekta u JU OŠ „Kamenica“, JU OŠ „Gata Ilidža-Vrsta“, JU OŠ „Ostrožac“ i JU OŠ „Stijena“, održana je prva radionica za nastavnike/ce na temu medijske pismenosti u JU OŠ „Kamenica“ za nastavnike/ce iz JU OŠ „Gata“ i JU OŠ „Kamenica“ i prva radionioca u JU OŠ Ostrožac za nastavnike/ce iz JU OŠ „Stijena“ i JU OŠ „Ostrožac“. Nastavnici su kroz radionice osviješteni da primjenjuju nove, na djecu usmjerene, metode i oblike poučavanja.

Nakon proglašenja epidemije Covida 19, promjenom projektnog prijedloga dogovoreno je da se radionice sa učenicima/ama održe putem Zoom aplikacije i raspisan je javni poziv za učešće na radionicama za učenike/ce srednjih škola. Kroz održane radionice, trenerice su uspjele učesnike/ce osvijestiti o važnosti medijske pismenosti, razviti im sposobnost odgovornog odnosa prema medijima, upozoriti ih na opasnost štetnih medijskih sadržaja i omogućiti im stjecanje medijskih znanja i vještina koje doprinose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva.

Cilj održavanja svih radionica bio je odgovoriti na rastuću potrebu za medijskim odgojem i osnaživanjem medijske pismenosti djece i ukazati na brojne prednosti koje nude mediji, ali i na opasnosti ako ih ne koristimo na primjeren način.

Krajem mjeseca juna održana je i druga radionica za nastavnike/ce, jedna u JU OŠ „Gata Ilidža- Vrsta“ uza nastavnike/ce JU OŠ „Kamenica“ i JU OŠ „Gata Ilidža- Vrsta“ i druga u JU OŠ „Stijena“ za nastavnike/ce JU OŠ „Ostrožac“ i JU OŠ „ Stijena“.

Za roditelje učenika/ca pripremljen je Priručnik na temu medijske pismenosti. Cilj Priručnika bio je roditelje educirati o sigurnosti djece na internetu i potencijalnim opasnostima koje prijete djeci u virtualnom svijetu.  Link za preuzimanje: http://lan.ba/udruzenjegradjanalan/wp-content/uploads/2020/06/Priru%C4%8Dnik-za-roditelje.pdf

Za učenike/ce osnovnih škola pripremljen je Mali rječnik medijske pismenosti a svrha mu je upoznavanje učenika/ca s osnovnim pojmovima medijske pismenosti. Link za preuzimanje:  http://lan.ba/udruzenjegradjanalan/wp-content/uploads/2020/06/Mali-rje%C4%8Dnik-medijske-pismenosti.pdf Priručnik za roditelje i Mali rječnik medijske pismenosti su putem menadžmenta škola proslijeđeni učenicima i roditeljima, a mogu se besplatno preuzeti na stranici Udruženja Lan: www.lan.ba

Učesnici radionica osnovnih i srednjih škola imali su priliku prijaviti se na nagradni konkurs  za najbolji esej na temu “Moj život u vrijeme korone”. Najbolji eseji su nagrađeni novčanim nagradama koje je osigurao donator. Nagrađeni eseji učenika/ca osnovnih i srednjih škola mogu se pročitati na web stranici Udruženja Lan.