Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Udruženje Lan uspješno realiziralo projekt “Ko se tuče, taj se ne voli”

Udruženje „Lan“ iz Bihaća od 1. 2. do 31. 7. 2020. godine uspješno je realiziralo  projekt „Ko se tuče, taj se ne voli“. Projekt je podržan kroz dodjelu granta koji finansijski podržava Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.

Projekt je usmjeren je na prevenciju i sprečavanje nasilja u adolescentskim vezama, koje predstavlja značajan društveni problem zbog visoke učestalosti i posljedica koje ostavlja kod mladih osoba izloženih nasilnom ponašanju. Istraživanja pokazuju da adolescenti često ne prepoznaju nasilno ponašanje svojih partnera, te različite oblike zlostavljajućih ponašanja doživljavaju kao znakove ljubavi i nisu ni svjesni da su žrtve nasilja.

Cilj projekta bio je djelovati na promjenu stavova mladih, a posebno djevojčica i djevojaka kada je u pitanju bilo koji oblik nasilja koje trpe, potaknuti ih da glasno kažu „NE“ nasilju i  sačuvaju svoje zdravlje, samopouzdanje i samopoštovanje. Cilj je doprinijeti promjenama razmišljanja, stavova i djelovanja u slučajevima nasilja u vezama mladih. Cilj je da ni jedna djevojka nikad ne pomisli da je kriva za nasilje koje trpi, da je svojim ponašanjem, načinom odijevanja ili na bilo koji drugi način „izazvala“ partnera na vršenje nasilja.

Jedan od također značajnih ciljeva projekta je senzibilizacija javnosti za pitanja nasilja u adolescentskim vezama i njegovih krajnje negativnih posljedica za osobe koje trpe nasilje, ali i za čitavu zajednicu. Zbog toga je velika pažnja posvećena promociji projekta u javnosti putem medija, pa je u sklopu projektnih aktivnosti organiziran doručak sa novinarima i projektnim partnerima, Katoličkim školskim centrom “Ivan Pavao II” na kojem su sve prisutne upoznali sa provedenim i planiranim aktivnostima unutar projekta „Ko se tuče, taj se ne voli“.

U okviru projekta, održane su radionice za nastavnice Katoličkog školskog centra „Ivan Pavao II“. Kroz radionice nastavnice su osnažene za djelovanje na prevenciji i sprečavanju nasilja u adolescentskim vezama. Cilj radionica bio je da nastavnice steknu nova znanja i vještine te da educirane nastavnice provode replikacijske treninge za učenike i učenice srednjih škola. Teme radionica za nastavnice bile su: Rodno osjetljivo poučavanje, Komunikacija, Identitet, stereotipi, predrasude, diskriminacija i nasilje, Spol, rod i rodno zasnovano nasilje, Veze među mladima i nasilje u adolescentskim vezama i Kako prepoznati mlade izložene nasilju i kako reagirati.

Također su održane i radionice za učenice srednjih škola. Ciljna grupa bile su učenice dobi od 15 do 19 godina. Radionice su za namjeru imale osvijestiti učesnice tj. utjecati na promjenu svijesti i uvjerenja djevojaka da njihovi partneri pribjegavaju nasilju zbog toga što ih vole. Okruženje u kojem su se radionice odvijale, u seoskom domaćinstvu, pored same rijeke Une, u srcu Nacionalnog parka Una, prema riječima učesnica, poslužilo je stvaranju opuštene atmosfere i osjećaju lagodnosti. Obrađene su teme: Komunikacija, Identitet, stereotipi, predrasude, diskriminacija, nasilje, Spol, rod i rodno zasnovano nasilje, Veze među mladima i nasilje u adolescentskim vezama, Nasilje putem društvenih mreža i Kako reći „NE“ nasilju. Učesnice su  imale priliku pisati nagradni esej na temu „Nasilje ostavlja tragove“ i dva najbolja rada, nagrađena su novčanim nagradama koje je osigurao donator. Nagrađeni radovi mogu se pročitati na stranici Udruženja Lan.

Za sami kraj projekta, objavljen je Priručnik o prevenciji nasilja u adolescentskim vezama. Priručnik ima za cilj da što veći broj adolescentica dobije osnovne informacije o uzrocima i posljedicama nasilja u adolescentskim vezama. Priručnik je usmjeren  na prevenciju i sprečavanje ovog oblika nasilja koje predstavlja značajan društveni problem zbog visoke učestalosti i posljedica koje ostavlja kod mladih osoba izloženih nasilnom ponašanju.

Priručnik o prevenciji nasilja u adolescentskim vezama može se preuzeti na web stranici Udruženja Lan.