Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Nastavljena edukacija osoblja CFS-ova

U okviru projekta “Support to migrant and refugee children and families” i u suradnji sa Save the Children Udruženje LAN realizira aktivnosti na osnaživanju osoblja CFS-ova. Izvršena je analiza samoevaluacije osoblja, a prisutni su se zatim upoznali sa Politikom očuvanja sigurnosti djece i Pravilima rada Kutaka za djecu.