Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Održane izložbe u privremenim prihvatim centrima Borići i Sedra

Za par dana počinje nova školska godina kojoj se naročito raduju ona djeca koja po prvi puta kreću u školu. Djeca u privremenim prihvatnim centrima u Borićima i Sedri su se potrudili da upriliče izložbe svojih radova u čast tog polaska. Hvala svima koji su dio te priče, a naročito Save the Children-u koji podržava njihove aktivnosti unutar CFS-ova. Čestitamo i osoblju LAN-a u CFS-ovima koji su posvećeni kreiranju sigurnog okruženja za svu djecu unutar kampova Sedra i Borići.

Svoj djeci sretna i uspješna nova školska godina!