Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Sportske i kreativne radionice u okviru projekta “Planeta Zemlja je naš zajednički dom”

Međunarodna organizacija za migracije Bosna i Hercegovina (IOM) i Udruženje Lan iz Bihaća kao primalac granta, od 1. 8. do 31. 12. 2020. godine realiziraju projekt „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“. Tokom septembra i oktobra u sklopu  projekta realizirane su sportske aktivnosti za djecu od 8 do 12 godina, u privremenim prihvatnim centrima za smještaj porodica sa djecom i ostale ranjive kategorije, Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću. Djeca uzrasta od 8 do 12 godina su bili direktni korisnici tj učesnici, ali su bila prisutna  i djeca mlađeg uzrasta, za koje su također organizirane zanimljive igre, u skladu s njihovim uzrastom. Održana su ukupno četiri treninga (aktivnosti) po 2 u svakom prihvatnom centru. Uz stručnog voditelja aktivnosti koji je osmislio, pripremio i realizirao sve igre i sportske aktivnosti prilagođene uzrasnim karakteristikama djece, radionicama su prisustvovale dvije volonterke iz Udruženja Lan i jedan volonter iz lokalne zajednice.

Projekt  se realizira se u okviru projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju  migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj – Faza II, za koji je sredstva osigurala Evropska unija.

Kroz projektne aktivnosti namijenjene djeci omogućili smo im stjecanje novih praktičnih znanja i životnih vještina, jer ih želimo osnažiti kada je u pitanju briga o zdravlju, higijenskim navikama i zdravoj životnoj sredini. Istovremeno željeli smo kod njih razvijati zdravi takmičarski duh, poučiti ih timskom radu i zajedničkom doprinosu u postizanju sportskih rezultata, uz poštovanje sportskih pravila. Tokom svih aktivnosti posebno smo vodili brigu o sigurnosti djece, pa su sve igre i sportske aktivnosti bile prilagođene njihovom uzrastu.

Sve aktivnosti su bile interaktivnog tipa pa su učesnici  bili u prilici sami predlagati i kreirati pojedine aktivnosti, u skladu sa svojim željama i talentima. Korišteni su i razni rekviziti i pomagala, kao što su: lopte (nogometne, košarkaške, odbojkaške, rukometne), pilates lopte, hula – hop, uže za preskakanje, teniski reketi i loptice, set za kuglanje, mini golf i ostali. Za svaku radionicu bili su pripremljeni zdravi obroci za svu djecu koja su učestvovala u aktivnostima.

Aktivnosti su bile vrlo zanimljive, interaktivne i dinamične,  što se moglo vidjeti po raspoloženju i aktivnosti učesnika. Djeca su sa oduševljenjem pristupila sportu jer su nam rekla da im upravo sport nedostaje i kako bi voljela što više ovakvih aktivnosti.