Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Priprema zdravih obroka i druženje sa djecom u Privremenim prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu / Preparation of healthy meals and socializing with children in the Temporary Reception Centres in Una-Sana Canton

U decembru su organizirane dvije radionice pripreme zdravih obroka. Volonteri Udruženja Lan, volonteri Crvenog križa i srednjoškolci iz Grada Bihaća su sa djecom  pripremali zdrave obroke. Djeca su posebno bila oduševljena pripremom kuglica od keksa koje su izrađivali zajedno sa mladima iz lokalne zajednice. Kuhanju su se pridružili i roditelji djece koja borave u privremenim prihvatnim centrima.

Nakon pripreme tradicionalnih jela, kolača i voćnih salata, upriličena je podjela slatkiša za djecu, uz igranje društvenih igara, crtanje, pjevanje, ples i zvuke gitare. Vrlo zanimljive su bile aktivnosti plesa gdje su djeca poučavala mlade iz lokalne zajednice njihovim tradicionalnim plesovima i muzici.

Međunarodna organizacija za migracije u Bosni i Hercegovini (IOM) i Udruženje Lan iz Bihaća kao primalac granta realiziraju projekt „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“, u okviru projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju  migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj – Faza II“, za koji podršku pruža Evropska unija.

In December, two healthy meal preparation workshops were organized. Volunteers of the Lan Association, Red Cross volunteers and high school students from the city of Bihać prepared healthy meals with the children. The children were especially enthusiastic about the preparation of cookie balls jointly made with young people from the local community. Parents of children staying in temporary reception centres also joined the cooking.

After the preparation of traditional dishes, cakes and fruit salads, there was a distribution of sweets for children, with playing board games, drawing, singing, dancing and guitar sounds. Dance activities were very interesting where children taught young people from the local community their traditional dances and music.

The International Organization for Migration in Bosnia and Herzegovina (IOM) and the Lan Association from Bihać, as the recipient of the grant, are implementing the project “Planet Earth is home to all of us”, within the project “Regional Support to Protection-Sensitive Migration Management in the Western Balkans and Turkey – Phase II”, which is supported by the European Union.