Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Radionice i tribina za mlade u okviru projekta „Pustite me da budem dijete“

Udruženje Lan iz Bihaća uz finansijsku podršku Fondacije Schuler Helfen Leben u februaru i martu realiziralo je dvije radionice i tribinu za mlade u sklopu projekta „Pustite me da budem dijete“. Jedna radionica realizirana je u suradnji sa Asocijacijom srednjoškolaca BiH – Lokalni tim Bihać. Teme radionica bile su Medijska pismenost i Jačanje aktivizma i liderstva.

Na prvoj radionici mladima smo približili suvremene pristupe medijskoj kulturi, naučili ih prepoznati brojne prednosti koje mediji nude, ali i do kojih opasnosti dolazi, ako se mediji ne koriste na primjeren način. Razgovaralo se o sposobnosti odgovornog odnosa prema medijima, medijskim znanjima i medijskim vještinama.

Na drugoj radionici razgovaralo se o jačanju aktivizma i liderstva, predstavnici Asocijacije srednjoškolaca – Lokalni tim Bihać dobili su informacije o evropskom referentnom okviru i ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje. Na praktičnom primjeru su učili kako kreirati profil Europass i kako izraditi Europass biografiju, najpoznatiji format biografije u Evropi. Na tribini sa mladima govorilo se o aktivizmu mladih, kako prevazići prepreke na koje mladi nailaze na svom putu i kako postati aktivan član lokalne zajednice.