Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Druženje sa medijima i projektnim partnerima

Druženje sa medijima i projektnim partnerima u okviru projekta „Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju“, koji realiziramo u okviru projekta NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju) koji je finansiran sredstvima Evropske unije, a provodi Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. Projekt je namijenjen djeci predškolskog i ranog školskog uzrasta i njihovim odgajateljima i nastavnicima. Partneri projekta su dječiji vrtić Filii, dječiji vrtić Pinokio i Katolički školski centar “Ivan Pavao II”.