Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Radionica za nastavnike/ce u sklopu projekta “Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju”

Danas je održana prva radionica za nastavnike/ce osnovnih škola u sklopu projekta “Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju”.

Projekt se realizira u okviru projekta NAGE koji provodi Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekt finansira Evropska unija. Cilj radionice je razvoj kompetencija nastavnika/ca razredne nastave potrebnih za implementaciju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.