Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Edukativne radionice za učenike/ce Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II” Bihać

U maju su organizirane i dvije edukativne radionice za učenike Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II” Bihać. Cilj radionica je stvaranje ekološki osviještenih učenika koji će se zalagati za očuvanje životne sredine i izgradnja stavova i pozitivnog odnosa prema životnoj sredini i održivom razvoju. Djeca su nakon održanih radionica stekla znanja, vještine i sposobnosti za djelovanje na očuvanju prirodne sredine.

Radionice su organizirane u okviru projekta „Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju“, koji se realizira u okviru projekta NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju) koji je finansiran sredstvima Evropske unije, a provodi ga Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.