Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Radionice za odgajatelje i odgajateljice u projektu “Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju”

Udruženje Lan iz Bihaća organiziralo je radionicu za odgajatelje i odgajateljice iz predškolskih ustanova Filii i Pinokio u okviru projekta „Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju“, koji se realizira u okviru projekta NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju) koji je finansiran sredstvima Evropske unije, a provodi ga Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.

Cilj radionice je razvoj kompetencija odgajatelja potrebnih za implementaciju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.

Naša je ideja i glavni problem koji želimo rješavati ovim projektom da odgoj i obrazovanje o značaju održivog razvoja krene od najmlađih.

Ključnu ulogu u razvijanju ekološke svijesti i svijesti o važnosti održivog razvoja imaju porodica i odgojno-obrazovne ustanove u kojima dijete provodi najviše vremena. Kada je riječ o ranom odgoju i obrazovanju, odgajatelji svojim primjerom trebaju djeci pokazati kako se ponašati odgovorno prema okolini i društvu te i sami puno učiti i usavršavati se, jer djeca najbolje uče po modelu, ali trebaju i imati vještine potrebne za prenošenje znanja djeci i motivirati ih različitim aktivnostima i igrama.