Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Edukativne radionice za djecu u vrtiću Pinokio

U okviru projekta „Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju“, koji se realizira u okviru projekta NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju) koji je finansiran sredstvima Evropske unije, koji provodi Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini u vrtiću Pinokio u Bihaću održana je edukativna radionica za djecu predškolskog uzrasta.

Cilj radionice je da djeca u skladu sa svojim uzrasnim mogućnostima, steknu određena znanja, vještine i sposobnosti za djelovanje na očuvanju prirodne okoline.

Naša je ideja i glavni problem koji želimo rješavati ovim projektom da odgoj i obrazovanje o značaju održivog razvoja krene od najmlađih, jer su upravo oni najspremniji učiti i kroz proces odgoja i obrazovanja postati aktivni i odgovorni građani, svjesni da imamo  jednu planetu koja može opstati samo uz promjenu našeg odnosa prema njoj.

Djeca moraju odrastati svjesna značaja svakog malog pojedinačnog i zajedničkog doprinosa očuvanju prirodne sredine i razumnog, održivog lokalnog razvoja.