Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Novi projekt Udruženja Lan “Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom”

Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom novi je projekt Udruženja Lan koji ćemo realizirati u narednih 12 mjeseci u suradnji s našim partnerom, Udruženjem distrofičara Bužim. U sklopu projekta održan je prvi radni sastanak partnera s ciljem planiranja daljnjih aktivnosti

Ovaj projekt finansira Evropska unija.