Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Sedmica nogometa u Dječijem vrtiću Filii

U srijedu smo u kroz projekt “Football for all” obilježili Sedmicu nogometa u Dječijem vrtiću Filii pod pokroviteljstvom FARE mreže.

Od djetinjstva je najbolje učiti djecu jednakosti, toleranciji, nediskriminaciji i jednakim mogućnosti za sve. Djeca su izrađivala dresove iz mašte, crtala i bojala na temu nogometa i učili se fair play-u kroz takmičenje u stolnom nogometu.

#FootballPeople