Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Analiza realiziranih aktivnosti u projektu Medijska pismenost osoba s invaliditetom/ hendikepom

Na sastanku Projektnog tima održanom 14. 10. 2021. godine izvršena je analiza realiziranih aktivnosti u okviru projekta „Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom“ koji realizira Udruženje LAN iz Bihaća u partnerstvu s Udruženjem distrofičara iz Bužima.

Projekt realiziramo kao dio regionalnog projekta „Snažni-  Mediji bez mržnje i dezinformacija“, a nacionalni koordinator za podgrantove je: Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar” iz Sarajeva. Projekt finansira Evropska unija.

Od maja do oktobra 2021. godine realizirane su sve planirane aktivnosti:

  • održana četiri sastanka Projektnog tima, kako bi se osigurala efikasna i kvalitetna implementacija projekta,
  • održan sastanak projektnog tima s  koordinatoricom za podgrantove Fondacije za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar” iz Sarajeva,
  • uspješno  održano pet edukativnih radionica za članove/članice Udruženja distrofičara iz Bužima, tokom kojih su učesnici/učesnice stekli nova znanja  i vještine neophodne za aktivan pristup medijima, s posebnim osvrtom na mogućnosti prilagođavanja medijskih sadržaja, medijsku promociju društvene inkluzije osoba s invaliditetom i ulogu nevladinih organizacija u provođenju strategija i politika medijske i informacijske pismenosti
  • javnost informirana o projektu putem web stranica Udruženja LAN  i Udruženja distrofičara Bužim, društvenih mreža, Mreže za izgradnju mira, i Radio Bihaća.

Na sastanku je dogovoren nastavak aktivnosti, u skladu s projektnim planom. Od mjeseca novembra počinje realizacija edukativnih radionica za mlade, kojima će uz mlade članove/članice Udruženja distrofičara biti omogućen pristup i mladima iz lokalne zajednice.