Naš tim

Izolda Osmanagić, magistrica didaktičko-metodičkih nauka i doktor menadžmenta u obrazovanju sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom i mladima. Certificirana trenerica za medijaciju. Bogato iskustvo u pripremi, realizaciji i provođenju projekata iz oblasti obrazovanja i socijalne politike. Iskustvo u radu sa odraslima.

Neđara Raič, prof. jugoslavenskih jezika i knjiženosti i sociologije. U roku karijere stekla veliko iskustvo vezano za obrazovne procese, učestvovala u izradi priručnika za potrebe nastavnika, koautor udžbenika za osnovnu školu.

Jasminka Bujanović

Alma Remić

Tamara Malkoč

Elvisa Šumar