Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Na Copain du Monde u Francuskoj učestvuju i djeca iz Bihaća

Povodom tridesete godišnjice dječijeg pokreta Copain du Monde, ovog ljeta u Francuskoj se od sredine jula do kraja augusta održavaju susreti djece iz raznih dijelova svijeta.

Udruženje Lan prihvatilo je poziv Secours Populaire Francais za učešće i odabralo četvoro djece koja prisustvuju susretima djece u Francuskoj.

Ovakvo druženje djece iz različitih država je veliki doživljaj za svu djecu koja učestvuju u aktivnostima koje je za njih organizirala organizacija Secours Populaire Francais.

Cilj je potaknuti susrete i razmjenu djece iz različitih zemalja, ali i oživjeti solidarnost i međusobnu pomoć.

Secours Populaire Francais je francuska neprofitna organizacija osnovana 1945. godine posvećena borbi protiv siromaštva i diskriminacije u javnom životu.

Children from Bihać also participate in Copain du Monde in France 

On the occasion of the thirtieth anniversary of the children’s movement Copain du Monde, this summer in France, from mid-July to the end of August, meetings of children from various parts of the world are taking place. 

Association Lan accepted the invitation of Secours Populaire Francais to participate and chose four children who attend the meetings of children in France. 

This gathering of children from different countries is a great experience for all the children who participate in the activities organized for them by the organization Secours Populaire Francais. 

The goal is to encourage meetings and exchange of children from different countries, but also to revive solidarity and mutual help. 

Secours Populaire Francais is a French non-profit organization founded in 1945 dedicated to the fight against poverty and discrimination in public life.