Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Djeca iz Bihaća boravila u Francuskoj na Copain du Monde

Povodom tridesete godišnjice dječijeg pokreta Copain du Monde, ovog ljeta u Francuskoj su se od sredine jula do kraja augusta održavali susreti djece iz raznih dijelova svijeta.

Udruženje Lan prihvatilo je poziv Secours Populaire Francais za učešće i odabralo četvoro djece koja su prisustvovala susretima djece u Francuskoj.

Uz prekrasno osmišljene mnogobrojne aktivnosti i učešće u radionicama, djeca su imala priliku posjetiti i upoznati Pariz i nekoliko dana se lijepo provesti u Disneylandu.

Do nekog slijedećeg susreta, želimo se zahvaliti organizaciji Secours Populaire Francais na pozivu i prilici da naša djeca budu dio obilježavanja 30. godišnjice ”Copain du Monde” u Parizu.

Secours Populaire Francais je francuska neprofitna organizacija osnovana 1945. godine posvećena borbi protiv siromaštva i diskriminacije u javnom životu.

Children from Bihać stayed in France at Copain du Monde 

On the occasion of the thirtieth anniversary of the children’s movement Copain du Monde, meetings of children from various parts of the world took place this summer in France from mid-July to the end of August. 

Association Lan accepted the invitation of Secours Populaire Francais to participate and chose four children who attended the meetings of children in France. 

With many beautifully designed activities and participation in workshops, the children had the opportunity to visit and get to know Paris and spend a few days in Disneyland. 

Until the next meeting, we would like to thank the organization Secours Populaire Francais for the invitation and the opportunity for our children to be part of the celebration of the 30th anniversary of “Copain du Monde” in Paris. 

Secours Populaire Francais is a French non-profit organization founded in 1945 dedicated to the fight against poverty and discrimination in public life.