Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Udruženja Lan učestvovali na Festivalu solidarnosti mladih u Francuskoj

Udruženje Lan prihvatilo je poziv naših partnera Secours Populaire Francais za učešće na Festivalu solidarnosti mladih u Francuskoj.

Dva predstavnika našeg Udruženja provela su tri dana na Festivalu mladih gdje su se upoznali sa radom organizacije Secours Populaire Francais i družili se sa mladima iz drugih država svijeta.

Više od 300 mladih ljudi učestvovalo je na Festivalu solidarnosti mladih gdje su razmjenjivali iskustva, otkrivali različite kulture, učestvovali na radionicama kreativnog rada i učestvovali u konkretnim akcijama solidarnosti.

Do nekog slijedećeg susreta, želimo se zahvaliti organizaciji Secours Populaire Francais na pozivu i prilici da budemo dio Festivala mladih.

Secours Populaire Francais je francuska neprofitna organizacija osnovana 1945. godine posvećena borbi protiv siromaštva i diskriminacije u javnom životu.

Representatives of the Lan Association participated in the Youth Solidarity Festival in France 

Association Lan accepted the invitation of our partners Secours Populaire Francais to participate in the Youth Solidarity Festival in France. 

Two representatives of our Association spent three days at the Youth Festival where they learned about the work of the organization Secours Populaire Francais and socialized with young people from other countries of the world. 

More than 300 young people participated in the Youth Solidarity Festival where they exchanged experiences, discovered different cultures, participated in creative workshops and took part in specific solidarity actions. 

Until the next meeting, we would like to thank the organization Secours Populaire Francais for the invitation and the opportunity to be part of the Youth Festival. 

Secours Populaire Francais is a French non-profit organization founded in 1945 dedicated to the fight against poverty and discrimination in public life.