Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Javni poziv predškolskim ustanovama Grada Bihaća za saradnju u projektu EkoNamBihać

O projektu:

Udruženje „LAN“  iz Bihaća u periodu  1. 6. – 30. 11. 2023. godine implementira projekt EkoNamBihać koji se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekt sufinansira Grad Bihać. Cilj ReLOaD2 projekta je jačanje partnerstava lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, te većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Sveukupni cilj projekta  EkoNamBihać je razvijanje osjetljivosti i razumijevanja djece predškolskog uzrasta za značaj očuvanja i zaštite prirodnih resursa,  kroz promoviranje  ponašanja, vještina, stavova i navika  usmjerenih na vrijednosti odgoja za održivi razvoj.

Specifični ciljevi projekta su:

  • unaprijediti znanja i vještine djece o održivom razvoju, zaštiti okoline i  ograničenosti prirodnih resursa
  •  razvijati  kompetencije  odgajatelja potrebne za implementaciju odgoja i obrazovanja za održiv razvoj

Projektnim prijedlogom je predviđeno da u projektu učestvuje 60 djevojčica i dječaka iz 4  predškolske ustanove (po 15 iz svake odabrane ustanove).

Pozivamo registrirane predškolske ustanove Grada Bihaća da se prijave za učešće u projektu kroz projektne aktivnosti koje uključuju interaktivne edukativne radionice za djecu i odgajateljice, obilježavanje datuma značajnih za promociju održivog razvoja i ekološke akcije u predškolskim ustanovama.

Uvjeti za prijavu:

  • da  predškolska ustanova ima sjedište u gradu Bihaću
  • da prijavom na Javni poziv potvrdi spremnost za aktivno učešće u projektnim aktivnostima
  • da  je spremna osigurati saglasnost roditelja za učešće djece u projektnim aktivnostima

Način i rok  prijave:

Zainteresirane predškolske ustanove mogu svoju prijavu dostaviti putem elektronske pošte na email adresu; udruzenje.lan@outlook.com , u roku od 3 dana od objavljivanja Javnog poziva na web i fb stranici Udruženja LAN.