Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

EkoNamBihać – novi projekt Udruženja Lan

Projekt Udruženje „LAN“  iz Bihaća EkoNamBihać  provodi se u periodu  1. 6. – 30. 11. 2023. godine,  u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekt sufinansira Grad Bihać. Cilj ReLOaD2 projekta je jačanje partnerstava lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, te većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Realiziranjem projekta EkoNamBihać želimo poslati poruku našoj lokalnoj zajednici, kao i donosiocima odluka na svim nivoima vlasti,  da ulaganje u rani odgoj i obrazovanje o održivom razvoju i zaštiti okoline  ne predstavlja trošak, nego visoko isplativu investiciju. Prema podacima Svjetske banke, ulaganje u rani razvoj djeteta jedna je od najboljih investicija koje država može napraviti.  Ono predstavlja razvojni, ekonomski i socijalni imperativ. Ulaganje u rani razvoj djeteta u skladu je sa Strategijom za pametni, održiv i inkluzivni rast – Evropa 2020.

Sveukupni cilj projekta  je razvijanje osjetljivosti i razumijevanja djece predškolskog uzrasta za značaj očuvanja i zaštite prirodnih resursa,  kroz promoviranje  ponašanja, vještina, stavova i navika  usmjerenih na vrijednosti odgoja za održivi razvoj.

Specifični ciljevi projekta su:

  • unaprijediti znanja i vještine djece o održivom razvoju, zaštiti okoline i  ograničenosti prirodnih resursa
  •  razvijati  kompetencije  odgajatelja potrebne za implementaciju odgoja i obrazovanja za održiv razvoj

Radujemo se druženju s djevojčicama i dječacima iz predškolskih ustanova grada Bihaća          i prilici za zajedničko učenje.