Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

JAVNI POZIV – kreiranje i provođenje programa za realizaciju dva treninga za odgajateljice predškolskih ustanova iz oblasti održivog razvoja

O projektu:

Udruženje „LAN“  iz Bihaća u periodu  1. 6.. – 30. 11.2023. godine implementira projekt EkoNamBihać koji se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Grada Bihać.

Sveukupni cilj projekta EkoNamBihać je razvijanje osjetljivosti i razumijevanja djece predškolskog uzrasta za značaj očuvanja i zaštite prirodnih resursa,  kroz promoviranje  ponašanja, vještina, stavova i navika  usmjerenih na vrijednosti odgoja za održivi razvoj.

Projektnim prijedlogom je predviđeno da u projektu učestvuje 60 djevojčica i dječaka iz 4  predškolske ustanove (po 15 iz svake odabrane ustanove).

Ovim putem Udruženje LAN Bihać raspisuje Javni poziv za prijavu 2 edukatora/ce za realizaciju dva  treninga za 10 odgajateljica iz dvije privatne i jedne javne  predškolske ustanove.

Mjesto realizacije: Bihać

Period angažmana: august – oktobar 2023. godine

Rok za prijavu: 15.07.2023.godine

Zadaci:

Zadatak 1. osmišljavanje i priprema edukativnog paketa za održavanje 2 interaktivna edukativna treninga za odgajateljice iz uključenih predškolskih ustanova

 Zadatak 2. Održati 2 radionice po treneru/rici u periodu  august –oktobar

Zadatak 3. mentorstvo u izradi individualnih planova poučavanja o održivom razvoju

Zadatak 4. Podnošenje izvještaja ugovaraču

Kvalifikacije i vještine:

– Formalno univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka

– Profesionalno iskustvo: najmanje 10 godina profesionalnog iskustva u oblasti edukacije

Dodatno profesionalno iskustvo:

– Poznavanje međunarodnih standarda o ljudskim pravima  s fokusom na dječija prava

– Iskustvo u izvođenju radionica/edukacija  iz oblasti održivog razvoja

Uvjeti za prijavu:

Svi zainteresirani prijavitelji dostavljaju:

  • CV sa detaljim informacijama o relevantnom iskustvu kao i popis prethodno realiziranih edukacija
  • Finansijsku ponudu

Način   prijave:

Zainteresirani kandidati/kinje mogu svoju prijavu dostaviti putem elektronske pošte na email adresu; udruzenje.lan@outlook.com, u roku naznačenom u tekstu ovog Javnog poziva na web i fb stranici Udruženja LAN.