Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Kontakt

Udruženje Lan

Krupska 22

77000 Bihać

Broj telefona 060 32 07 490

e-mail udruzenja: udruzenje.lan@outlook.com

e-mail članice: izolda.osmanagic@lan.ba

e-mail članice: tamarabujanovic@hotmail.com

e-mail članice: elvisa82@hotmail.com

e-mail članice: jaca1212@hotmail.com

Web: http://lan.ba

FB profil: https://www.facebook.com/udruzenjelan

Instagram: https://www.instagram.com/udruzenjelan/

Twitter: https://twitter.com/LanUdruzenje

Linkedin: linkedin.com/in/udruženje-lan-9b1581193

Youtube: Udruženje Lan – YouTube