Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Projekti

Živimo u dobu stalnih promjena, u vremenu u kojem tehnologija i nove spoznaje sve više prožimaju naš svakodnevni život i poslovanje. Da bi smo se prilagodili dinamičnom okruženju, potrebno je da učimo od najboljih, da djelujemo proaktivno, da budemo spremni. Članovi našeg udruženja učestvovali su u realizaciji projekata inkluzivnog obrazovanja i obuke (uvođenje inkluzivnog obrazovanja u redovne škole, različitost u formalnom i neformalnom sektoru, razvoj društvenih, građanskih, multikulturalnih  kompetencija i medijske pismenosti, rješavanje problema vršnjačkog nasilja, smanjenje riazlika u ishodima učenika iz ugroženih sredina, školskog menadžmenta, strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih koji podržavaju razvoj, razmjenu i primjenu inovativnih praksi i zajedničkih inicijativa koje promoviraju saradnju, uzajamno učenje i razmjenu iskustava,  podizanje nivoa dostignuća u kompetencijama cjeloživotnog učenja kroz formalno i neformalno obrazovanje i obuke na svim uzrastima.

PROJEKT „OSTAJEM U ŠKOLI“

Tačan broj djece koju roditelji ne upišu u obaveznu osnovnu školu u BiH nije poznat jer za sada nema službene evidencije. Prema dostupnim procjenama, četiri posto djece od ukupnog broja uopće ne bude upisano u osnovnu školu. U okviru projekta “Bright4All” – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija, a realizira Save the Children, u suradnji sa partnerskim organizacijama Udruženje „Žene sa Une“ iz Bihaća i Omladinski centar „Vermont“ iz Brčkog, provode se različite aktivnosti u suradnji sa lokalnim organizacijama civilnog društva na uspostavljanju i promociji inovativnih rješenja za pružanje usluga na nivou lokalnih zajednica za djecu koja su napustila obrazovanje i djecu u riziku od ranog napuštanja školovanja na ciljanim lokacijama.

Jedna od aktivnosti projekta, koje realizira Udruženje „Lan“ je provođenje desetomjesečnog projekta „Ostajem u školi“ u osam osnovnih škola Grada Bihaća.

Zbog čega naziv projekta: „Ostajem u školi“? Zašto je važno da svako dijete iskoristi svoje univerzalno pravo na obrazovanje?

Djeca koja se ne nalaze u sistemu odgoja i obrazovanja ili djeca koja su napustila školu prije završetka barem obaveznog obrazovanja, nalaze se u opasnosti od društvene isključenosti i siromaštva, kao i od smanjenih šansi da ispune svoje pune potencijale kao aktivni građani i akteri na tržištu rada.

Projekt „Ostajem u školi“ se realizira u osnovnim školama Grada Bihaća i njime je obuhvaćeno oko 1000 direktnih i indirektnih korisnika (djece, nastavnika, roditelja, predstavnika lokalne zajednice, obrazovnih vlasti i nevladinih organizacija).

Predviđene aktivnosti realiziraju se od decembra 2018. do oktobra 2019. godine. Organizirano je 40 radionica za djecu, roditelje i nastavnike, okrugli stolovi, posjete učenika /učenica osnovne škole srednjim školama.

Cilj projekta „Ostajem u školi“ je da se doprinese smanjenju ranog napuštanja škole kroz efikasnu prevenciju i intervenciju na nivou škole i zajednice te da se djeci u riziku napuštanja škole osiguraju šanse za stjecanje obrazovanja, priprema za dalje obrazovanje, da se podigne svijest da učenikovi roditelji imaju partnera u školi, a da je škola ustanova koja pomaže roditeljima u situaciji kako pomoći učenicima koji izostaju s nastave.

PROJEKT “ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE”

Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti i koja  se kroz svoj rad i aktivnosti zalaže za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana BiH. Projektom “Zajedno možemo više” pridružujemo se brojnim nevladinim organizacijama koje se zalažu za uspostavu trajnog i stabilnog mira u regionu bivše Jugoslavije.

Projekt „Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u” koji provode Fond za humanitarno pravo iz Srbije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore, DOCUMENTA – Centar za suočavanje sa prošlošću i Inicijativa mladih za ljudska prava iz Hrvatske, Inicijativa mladih za ljudska prava iz Srbije, Fond za humanitarno pravo sa Kosova, Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu iz Bosne i Hercegovine, Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini i Centar za istraživanja i kreiranje politika iz Makedonije, a podržava Evropska unija, predstavlja nastavak dugotrajnog rada Inicijative za REKOM, mreže civilnog društva koja se zalaže za osnivanje Regionalne komisije za činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na području bivše Jugoslavije, u razdoblju  1991. – 2001. godine.

O PROJEKTU  / О ПРОЈЕКТУ

ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE /  ЗАЈЕДНО МОЖЕМО ВИШЕ

Projekt „Zajedno možemo više” realizira Udruženje „Lan” iz Bihaća, u okviru  projekta „Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije  – podrška REKOM-u“.

Projekt se realizira  u  JU Mješovita srednja škola iz Bihaća i JU Mješovita srednja škola iz Bosanskog Petrovca. Provodi se pet mjeseci. U projekt će direktno biti uključeno 30 učenika i 10 nastavnika, a indirektno oko 60 nastavnika i 500 učenika ovih škola, menadžment škola, roditelji i lokalna zajednica.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj je doprinijeti boljem razumijevanju različitosti (različitih stavova, vjera, nacija, uvjerenja, svjetonazora, različitih pogleda na sadašnjost i budućnost, pitanja izbjeglica i migranata i dr.)

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

Specifični cilj je promoviranje interkultularizma u školskom okruženju i lokalnoj zajednici nizom aktivnosti koje će se odvijati u trajanju od 5 mjeseci, u dvjema lokalnim zajednicama Unsko-sanskog kantona ( Bihać i Bosanski Petrovac).

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Edukacija učenika i nastavnika
 • Međusobne posjete učenika i nastavnika i zajedničke aktivnosti
 • Okrugli sto
 • Ulične akcije
 • Medijsko predstavljanje projekta

TEME NAŠIH RADIONICA ZA UČENIKE

Ljudska prava su urođena prava svih ljudi: muškaraca i žena, zbog toga što su ljudska bića. Univerzalna su – pripadaju svakom ljudskom biću podjednako, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu: bez obzira na spol, rasu, boju, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinu rođenje ili dugi status. Nedjeljiva su – jednakog su značaja i međusobno zavisna. Neotuđiva su – nerazdvojiva su od pojedinca.

Društveni razvoj mora se temeljiti na pravdi, solidarnosti i jednakosti među svim zemljama i unutar svake od njih, a društvena  pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života. Društvena pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvene zaštite, kao i primjene ljudskih prava u svim područjima života.

Mobilnost u svrhu učenja za sve učenike i studente osigurava:

 • bolje obrazovne rezultate;
 • bolju zapošljivost i bolje prilike za napredak;
 • veći osjećaj za inicijativu i poduzetništvo;
 • veću osnaženost i samopouzdanje;
 • bolje znanje stranih jezika;
 • veću interkulturalnu osviještenost;
 • aktivnije učešće u društvu;
 • veća svijest o evropskim projektima mobilnosti u svrhu učenja i vrijednostima EU-a;
 • veću motiviranost za učešće u budućem (formalnom/neformalnom) obrazovanju ili osposobljavanju nakon razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

PROJEKT “FOOTBALL HAPPY HOUR”

U Sedmici nogometa, u FARE kampanji imali smo priliku promovirati inkluziju i različitost na drugačiji način, kroz sport, tačnije kroz nogomet. Iskoristili smo nogomet da bismo na što bolji način promovirali inkluziju i prihvatanje različitosti. Pozitivno smo iznenađeni jer su sva djeca koja su bila uključena u aktivnosti jako zadovoljna aktivnostima. To je ono zbog čega smo se osjećali ponosnim i ispunjenim. Vjerujemo da je naš cilj ostvaren i da su se sva djeca, posebno romska djeca, osjećala prihvaćeno i jednako.

U partnerstvu s Udruženjem „Žene sa Une“ i njihovim dnevnim centrom za djecu u riziku i Dječjim vrtićem „Filii“ iz Bihaća, Udruženje „Lan“ organiziralo je 5 aktivnosti koje uključuju:

 • 20 djevojčica i dječaka predškolske dobi iz dnevnog centra (uključujući romsku djecu) i iz vrtića Filli
 • 25 učenika iz osnovne škole Harmani II
 • 30 učenika iz „Mješovite srednje škole Bihać“
 • 25 djece iz Univerzalne sportske škole „Una“

U aktivnostima je bilo uključeno oko 110 ljudi, 100 učenika plus 10 odraslih ljudi koji su bili učitelji, treneri i radnici dnevnog centra i vrtića.

Održani su sljedeći događaji:

1. Radionica s djecom vrtića iz Fillija. Djeca su bojala #FootballPeople materijale povezane i gledali obrazovne crtane filmove i video zapise o nogometu

2. Radionica s djecom iz dnevnog centra za djecu u riziku, uključujući romsku djecu. Djeca su bojala #FootballPeople materijale povezane i gledali obrazovne crtane filmove i video zapise o nogometu

3. Nogometna utakmica za djecu koja su gore navedena. Održala se u jednoj osnovnoj školi „Harmani II“. Učenici ove škole bili su publika za događaj

4. Promotivne aktivnosti, radionica i utakmica u Univerzalnoj školi sporta „Una“

5. Radionica i debata sa učenicima „Mješovite srednje škole Bihać“, gdje su djeca razgovarala o rasizmu i diskriminaciji u nogometu.

Prema našem mišljenju, kampanja je bila dobro organizirana i mislimo da smo ostvarili naš cilj, a to je bilo podizanje svijesti o raznolikosti i uključenosti u sport, posebno u nogometu. Cilj nam je bio spriječiti diskriminaciju još od vrtičke dobi.

PROJEKT “IGROM DO ŠKOLE”

Projektom “Igrom do škole“ koji je sufinansiran sredstvima Grada Bihaća osiguranim putem Javnog poziva za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu, Udruženje „Lan“ je nastojalo  pružiti podršku djeci romske nacionalnosti i njihovim porodicama, kao socijalno ranjivoj grupi, kako bi se umanjili rizici njihove socijalne isključenosti.

Bosna i Hercegovina ima najnižu stopu uključenosti djece u obrazovanje prije osnovne škole u Evropi: tek nešto više od 13 % djece ima pristup predškolskom obrazovanju. Prema UNICEF-ovim podacima stopa uključenosti romske djece daleko je niža: samo 1,5 %. Stanje u Unsko-sanskom kantonu još je lošije, pa su romska djeca u velikoj mjeri uskraćena za ostvarivanje svog prava na predškolski odgoj i obrazovanje, što im dodatno smanjuje životne šanse i izlazak iz začaranog kruga siromaštva, isključenosti i diskriminacije.

Da bismo im barem malo povećali šanse i dali priliku da se igraju i uče, planirali smo održavanje edukativnih radionica za djecu koja žive u romskoj zajednici, ali i za njihove roditelje, jer želimo ukazati na važnost podizanja svijesti i informiranja roditelja romske nacionalnosti o važnosti i potrebi uključivanja djece u predškolski odgoj i obrazovanje.

U provođenju projektnih aktivnosti s djecom i njihovim roditeljima imali smo podršku udruženja “Alfa” i “Rom”, koja su nam pomogla kod osiguranja prostora i uspostavljanja kontakta s porodicama.

Opći cilj projekta „Igrom do škole“ jeste poboljšanje uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolsko i osnovno obrazovanje, a kroz sve realizirane aktivnosti djeca su u društvu svojih vršnjaka imala priliku kroz igru i druženje razvijati osnovne socijalno-emocionalne  i kognitivne vještine.

Za djecu smo organizirale tri strukturirane edukativne radionice. Sve aktivnosti su provedene  kroz druženje i igru, uz korištenje brojnih didaktičkih pomagala i radnih materijala osmišljenih za aktivno učešće i učenje svakog djeteta. Aktivnosti su bile raznolike, primjerene uzrastu i potrebama djece. Čitali smo priče, rješavali zagonetke, igrali različite igre, učili brojeve, crtali, pjevali i plesali. Svakog dana naučili smo ponešto novo i radovali se svakom novom susretu. Kroz proces igre i kontakte koja su djeca međusobno ostvarila, kao i kroz kontakte s voditeljicama radionica nastojale smo im omogućiti da uče na način koji je najbliži i najprimjereniji njihovom uzrastu. Zbog toga je i moto našeg projekta „igrom do škole“. Igra predstavlja najznačajniji put razvoja ličnosti djeteta, njegovu pripremu za odrastanje i kroz igru dijete uči kako da uspostavlja zdrave socijalne kontakte, da se ponaša na odgovarajući  način u određenim situacijama i da izbjegava konflikte s drugom djecom. Igra je za predškolsko dijete  najprirodniji i najlakši način učenja, zbog toga što je ono u igri motivisano i emotivno angažovano. Sve naše igre bile su  usmjerene na aktiviranje kognitivnih procesa, mašte, oslobađanja emocija i razvoj socijalnih odnosa. Djeca su pokazala kako brzo i lako uče i koliko su zadovoljna svojim postignućima. Bile smo zadivljene njihovim rezultatima i željom da pokažu šta su naučila.

Iskustvo koje smo kroz ovaj projekt stekle za nas je neprocjenjivo. Djeca su nam još jednom pokazala koliko je malo potrebno da budu sretna i zadovoljna. Još jednom se potvrdila činjenica da su sva djeca spremna učiti i željna igre, ali da društvo ne čini dovoljno da im osigura barem približno jednake šanse. Vjerujemo da ćemo imati priliku pratiti ovu djecu u njihovom odrastanju i pružiti im pomoć i podršku kad im bude najpotrebnija.

MEDIJSKA PISMENOST – KLJUČNA KOMPETENCIJA ZA ŽIVOT  U 21. STOLJEĆU

Projekt Udruženja „Lan“ iz Bihaća pod nazivom „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“ koji  se realizira u periodu januar – juni 2020. godine, podržan je  kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta Mediji za građane – građani za medije, projekta sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP).

Medijska pismenost i  medijsko obrazovanje izraz su potrebe društva i pojedinca da kvalitetno odgovore izazovima vremena. Zadatak roditelja i škole  je naučiti djecu da aktivno koriste medije,  kritički promišljaju, uočavaju i koriste pozitivne medijske utjecaje, a one negativne ne prihvataju. U NPP za osnovnu školu medijska kultura izučava se u nastavi maternjeg jezika, ali sadržaji, metode i načini poučavanja ne odgovaraju stvarnim potrebama djece i ne doprinose jačanju njihovih kompetencija. Cilj projekta je približiti djeci, roditeljima i nastavnicima suvremene pristupe  medijskoj kulturi i osnažiti ih za aktivno učenje i svrsishodno korištenje medija.

Danas većinu informacija saznajemo putem medija,  pomoću njih učimo, održavamo kontakte, zabavljamo se. Živimo u medijskoj kulturi u kojoj se informacije brzo šire, a novi fenomeni nastaju i nestaju svake minute. Mediji imaju važnu ulogu u životu djece. Medijska kultura stalno se mijenja i razvija, ali odgoj i obrazovanje ne mijenjaju se istom brzinom. Prepoznajući da je medijska pismenost ključna vještina za aktivno građanstvo, projektom želimo potaknuti nov način promišljanja i novi odnos roditelja i nastavnika prema poučavanju djece temama vezanim za medijsku kulturu, posebno za elektronske medije čiji se utjecaj na djecu svakodnevno širi, a roditelji i škola  ne osposobljavaju djecu da prepoznaju koristi i opasnosti koje mediji nose. U osnovnoj školi djeca uče o medijima na  neadekvatan i nezanimljiv način te kroz nastavni proces ne stječu neophodne kompetencije za kritičko promišljanje o medijskim sadržajima s kojima se svakodnevno susreću, najčešće bez bilo kakvog nadzora roditelja i podrške nastavnika.

Bez razvijanja sposobnosti i znanja roditelja i nastavnika da prenose vještine i znanje medijske pismenosti djeci  nije realno očekivati da će učenici iz osnovnih škola izaći medijski pismeni i osviješteni i da će odgovorno moći kreirati i konzumirati medijske sadržaje. Zato o medijskoj pismenosti želimo poučavati djecu, roditelje i  nastavnike.

Nakon što je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Udruženju „Lan“ dalo saglasnost za provođenje projekta u JU OŠ „Kamenica“, JU OŠ „Gata Ilidža-Vrsta“, JU OŠ „Ostrožac“ i JU OŠ „Stijena“, članice projektnog tima su 3. i 4. februara 2020. godine posjetile direktore/direktorice navedenih škola i prezentirale im planirane projektne aktivnosti. Direktori/direktorice su sa zadovoljstvom prihvatili realizaciju projekta u školama kojim rukovode. Kroz konstruktivnu i prijateljsku razmjenu mišljenja dogovoreni su detalji vezani za vrijeme i mjesto realizacije aktivnosti.

Projektnim prijedlogom planirane su slijedeće aktivnosti:

 • Tri radionice za 40 učenika/učenica devetog razreda navedenih škola (dvije grupe po 20 učenika/učenica)
 • Jedna radionica za 40 roditelja učenika navedenih škola (dvije grupe po 20 roditelja)
 • Dvije radionice za 40 nastavnika/nastavnica navedenih škola (dvije grupe po 20 nastavnika/nastavnica)
 • Posjeta učenika/učenica Javnom preduzeću Radio-televizija Unsko-sanskog kantona

Cilj održavanja radionica je odgovoriti na rastuću potrebu za medijskim odgojem i osnaživanjem medijske pismenosti djece i ukazati na brojne prednosti koje nude mediji, ali i na opasnosti ih ne koristimo na primjeren način. Namjeravamo djeci osvijestiti važnost medijske pismenosti, razvijati sposobnost odgovornog odnosa prema medijima, upoznati ih s e-bontonom, upozoriti na opasnost  štetnih medijskih sadržaja i omogućiti stjecanje medijskih znanja i vještina koji doprinose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva. Roditelje ćemo educirati o sigurnosti djece na internetu i  potencijalnim opasnostima koji prijete djeci u virtualnom svijetu, a nastavnike da primjenjuju nove, na djecu usmjerene, metode i oblike poučavanja.

Osim edukativnih, projektom su planirane i aktivnosti vezane za vidljivost i medijsku promociju projekta koje uključuju druženje s novinarima kantonalnih i lokalnih medija, medijske objave o projektnim aktivnostima, objave na  web stranici Udruženja „Lan“, FB stranici, Instagramu i Twitteru udruženja te na stranici Mreže za izgradnju mira. Također, planirano je kreiranje i štampanje lifleta koji će učenici/učenice podijeliti građanima. 

“KO SE TUČE, TAJ SE NE VOLI”

Udruženje „Lan“ iz Bihaća od 1. 2. do 30. 6. 2020. godine realizira projekt „Ko se tuče, taj se ne voli“. Projekt je podržan kroz dodjelu granta koji finansijski podržava Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.

Projekt jeusmjeren je na prevenciju i sprečavanje nasilja u adolescentskim vezama koje predstavlja značajan društveni problem zbog visoke učestalosti i posljedica koje ostavlja kod mladih osoba izloženih nasilnom ponašanju. Istraživanja pokazuju da adolescenti često ne prepoznaju nasilno ponašanje svojih partnera,  te različite oblike zlostavljajućih ponašanja doživljavaju kao znakove ljubavi i nisu ni svjesni da su žrtve nasilja.

Cilj projekta je djelovati na promjenu stavova mladih, a posebno djevojčica i djevojaka kada je u pitanju bilo koji oblik nasilja koje trpe, potaknuti ih da glasno kažu „NE“ nasilju i  sačuvaju svoje zdravlje, samopouzdanje i samopoštovanje.

Nepostojanje adekvatnog odgovora obrazovnog sistema na ovaj sve rašireniji i opasni društveni fenomen bilo nam je motiv da projekt usmjerimo prema adolescenticama koje želimo osnažiti u spoznaji da ne smiju upasti u zamku nasilja pod krinkom „ljubavi“, ali i prema njihovim nastavnicama, koje kroz formalni obrazovni sistem ne stiču dovoljno kompetencija potrebnih za edukaciju i  podršku svojim učenicama i učenicima o pitanjima spola, roda, stereotipa, predrasuda, diskriminacije, nasilja…

Najčešći oblik nasilja u mladenačkim vezama je psihičko nasilje. Ono može biti prisutno samostalno ili uz fizičko i seksualno nasilje. Najčešće predstavlja prvi nivo nasilja u vezama mladih koja ima za cilj ponižavanje druge osobe, smanjivanje njenog samopoštovanja i uspostavljanje moći nad njom. Specifičnim oblikom psihičkog zlostavljanja, a koje nerijetko vodi fizičkom nasilju, smatra se ljubomora koja se najčešće među mladima pogrešno interpretira kao znak ljubavi, a ne nasilja.

Cilj našeg projekta je utjecati na promjenu svijesti i uvjerenja mladih djevojaka da njihovi partneri pribjegavaju nasilju zbog toga što ih vole. Želimo utjecati na promjenu među mladima, ali i u zajednici, koja ovoj vrsti nasilja ne posvećuje odgovarajuću pažnju.

Institucije vlasti ne doprinose prevenciji i sprečavanju nasilja u vezama mladih, niti senzibilizaciji javnosti za smanjenje praga tolerancije na nasilje, iako je to njihova obaveza preuzeta ratifikacijom velikog broja međunarodnih dokumenata o prevenciji i sprečavanju nasilja.

Naš je cilj doprinijeti promjenama razmišljanja, stavova i djelovanja u slučajevima nasilja u vezama mladih. Cilj nam je da ni jedna djevojka nikad ne pomisli da je kriva za nasilje koje trpi, da je svojim ponašanjem, načinom odijevanja ili na bilo koji drugi način „izazvala“ partnera na vršenje nasilja.

Prevencija i sprečavanje nasilja u adolescentskim vezama doprinijet će promjeni, odnosno smanjenju nasilja u porodicama koje će zasnivati mlade osobe osviještene i osnažene za gradnju odnosa koji se neće temeljiti na nasilju.

Projektnim prijedlogom planirane su slijedeće aktivnosti:

 • Dvije radionice za učenice devetog razreda osnovne škole (20 učenica)
 • Dvije radionice za učenice završnih razreda srednje škole (20 učenica)
 • Dvije radionice za nastavnice  (10 iz osnovne i 10 iz srednje škole) 

Jedan od značajnih ciljeva projekta je senzibilizacija javnosti za pitanja nasilja u adolescentskim vezama i njegovih krajnje negativnih posljedica za osobe koje trpe nasilje, ali i za čitavu zajednicu. Zbog toga smo veliku pažnju posvetile promociji projekta u javnosti putem medija, društvenih mreža i kroz izradu Priručnika za učenice o prevenciji nasilja u adolescentskim vezama koji će biti dostupan na službenim stranicama  našeg Udruženja.

PROJEKT „WE CAN DO IT“

U sedmici nogometa u FARE kampanji imali smo priliku promovirati inkluziju i različitost na drugačiji način, kroz sport, konkretnije kroz nogomet. Iskoristili smo nogomet da bismo na što bolji način promovirali inkluziju i prihvatanje različitosti. .

Udruženje Lan, 2020. godine u Sedmici nogometa realiziralo je četiri aktivnosti koje uključuju:

 • 24 djevojčice i dječaka predškolske dobi iz vrtića Filii
 • 19 učenica Mašinsko – saobraćajne srednje škole, Bihać
 • 25 djevojčica i dječaka iz Škole sporta „HB“.

U aktivnosti je bilo uključeno oko 100 ljudi, oko 80 učenika i 20 odraslih koji su bili učitelji, treneri, radnici vrtića, fotografi, sudije, organizatori, roditelji…

“PLANETA ZEMLJA JE NAŠ ZAJEDNIČKI DOM”

Našim projektom želimo animirati i promovirati potencijal i doprinos migranata razvoju lokalne zajednice u smislu da kroz aktivnosti predviđene projektom podižemo njihovu ekološku svijest. Time nastojimo promijeniti njihov odnos prema prirodi. Kroz projektne aktivnosti namijenjene u prvom redu djeci želimo im omogućiti stjecanje novih praktičnih znanja i životnih vještina, ukratko želimo ih osnažiti kada je u pitanju briga o zdravlju, higijenskim navikama i zdravoj životnoj sredini. Uključivanjem mladih iz lokalne zajednice poslat ćemo poruku protiv isključivanja, stereotipa, predrasuda i diskriminacije.

Osnovni cilj  prijedloga projekta je razviti potrebu veće brige za zdravlje te  svijest, odgovornost  i kritičko mišljenje kod djece, roditelja i ostalih korisnika centara o važnosti očuvanja čovjekove prirodne sredine.

Specifični ciljevi projekta su:

 • razvijanje osjećaja odgovornosti za očuvanje čovjekove prirodne sredine
 • razvijanje zdravstvenih i higijenskih navika
 • razvijanje navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u centrima u kojima se nalaze i neposrednom okruženju
 • razvijanje osjetljivosti na opasnosti koje prijete našem okolišu i usmjeravanje djece na odgovorno ponašanje prema prirodi
 • razvijanje vještine očuvanja okoliša u djeci bliskim situacijama
 • razvijanje radnih navika
 • spoznavanje važnosti zdrave prehrane i zdravih obroka

Projektom je planirano niz aktivnosti koje bi trebale ostvariti sljedeće rezultate:

 • Rezultat 1: Razvijena ekološka svijest i kod djece i odraslih migranata,
 • Rezultat 2: Nova znanja o kulturi zemlje u kojoj trenutno žive u svrhu intergracije u istoj
 • Rezultat 3: Stvorene radne navike, vještine i briga o zdravlju.

“PUSTITE ME DA BUDEM DIJETE”

U periodu od 1. decembra 2020. do 31. maja 2021. godine Udruženje „Lan“ iz Bihaća, uz finansijsku podršku Fondacije Schuler Helfen Leben realizira projekt „Pustite me da budem dijete“. Glavni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života djece i mladih u gradu Bihaću i djece u privremenim prihvatnim centrima  Sedra i Borići.

Kroz različite projektne aktivnosti, čija je osnovna svrha osnaživanje djece i mladih iz lokalne zajednice i privremenih prihvatnih centara, želimo im pružiti priliku da steknu nova znanja, vještine i sposobnosti, ali prije svega da se osjećaju sigurnim i prihvaćenim. Smatramo ovo izuzetno važnim za djecu, posebno u teškim okolnostima pandemije Covid 19.

Kroz različite interaktivne edukativne aktivnosti u privremenim prihvatnim centrima nastojat ćemo djeci i mladima u pokretu pružiti priliku da iskažu svoju kreativnost, razvijaju samopouzdanje i samopoštovanje, steknu nova pozitivna iskustva i povjerenje u svoje edukatore.  Želimo umanjiti njihov osjećaj otuđenosti i usamljenosti, osigurati im lijepe trenutke i lijepa sjećanja po kojima će pamtiti našu zemlju. Omogućit ćemo im da upoznaju našu kulturu i tradiciju.

Istovremeno ćemo kod mladih iz lokalne zajednice, kroz saradnju s Asocijacijom srednjoškolaca BiH – lokalni tim Bihać, razvijati svijest o značaju multikulturalnosti, prihvatanja drugih i drugačijih, razumijevanja i uvažavanja različitih kultura i kulturoloških razlika.

Posebnu pažnju posvetit ćemo razvoju aktivizma mladih u lokalnoj zajednici, njihovom osnaživanju za djelovanje u interesu poboljšanja kvaliteta života, prepoznavanja i rješavanja problema i teškoća s kojima se suočava njihova zajednica, a posebno mladi koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica.

Tokom realizacije projekta, osim edukativnih, organizirat ćemo i različite kreativne aktivnosti (zajednička izložba likovnih radova mladih u pokretu i mladih iz lokalne zajednice, pozorišna predstava za djecu u privremenim prihvatnim centrima). Također ćemo realizirati i humanitarne aktivnosti, kao oblik neposredne pomoći djeci i mladima.

“RANIM ODGOJEM I OBRAZOVANJEM PREMA ODRŽIVOM RAZVOJU”

“MEDIJSKA PISMENOST OSOBA S INVALIDITETOM/HENDIKEPOM”

PROJEKT “FOOTBALL FOR ALL”

EKOLOŠKE RADIONICE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA BIHAĆA

ZIDOVI ILI MOSTOVI – IZBOR JE TVOJ”

ZAJEDNO MOŽEMO RAZBITI “STAKLENI STROP”

I JA GRADIM BOLJI SVIJET

UČENJE, OSNAŽIVANJE I PARTNERSTVO – NAŠA ŠANSA ZA BUDUĆNOST

OBRAZOVANJEM ZA ODRŽIVI RAZVOJ DO AKTIVNOG GRAĐANSTVA

EkoNam Bihać