Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Naši projekti

Živimo u dobu stalnih promjena, u vremenu u kojem tehnologija i nove spoznaje sve više prožimaju naš svakodnevni život i poslovanje. Da bismo se prilagodili dinamičnom okruženju, potrebno je da učimo od najboljih, da djelujemo proaktivno, da budemo spremni. Članice našeg udruženja učestvovale su u realizaciji projekata inkluzivnog obrazovanje i obuke (uvođenje inkluzivnog obrazovanja u redovne škole, različitost u formalnom i neformalnom sektoru, razvoj društvenih, građanskih, multikulturalnih kompetencija i medijske pismenosti, rješavanje problema vršnjačkog nasilja, smanjenje razlika u ishodima učenika iz ugroženih sredina, školskog menadžmenta, strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih koji podržavaju razvoj, razmjenu i primjenu inovativnih praksi i zajedničkih inicijativa koje promoviraju saradnju, uzajamno učenje i razmjenu iskustava,  podizanje nivoa dostignuća u kompetencijama cjeloživotnog učenja kroz formalno i neformalno obrazovanje i obuke na svim uzrastima.