Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Članice Udruženja „Lan“ prisustvovale prezentaciji

Članice Udruženja „Lan“ prisustvovale su prezentaciji lokalnog akcionog istraživanja o razmjerama i uzrocima napuštanja obrazovanja koje je realizirano u okviru provođenja Projekta „Bright4All – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini“ koji provodi Save the Children za sjeverozapadni Balkan“ u saradnji s Udruženjem „Žene sa Une“ iz Bihaća i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčkog.

Projekt „Bright4All – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini“ fokusiran je na utvrđivanje stope i uzroka ranog napuštanja školovanja u Bosni i Hercegovini, a cilj mu je sprečavanje ove pojave. Partneri žele rasvijetliti sve aspekte pitanja odustajanja od obrazovanja i pružiti kvalitativne i kvantitativne podatke o opsegu ovog problema .

Projektom se želi upozoriti da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji sistemski  pristup problemu napuštanja obrazovanja prije završetka obaveznog obrazovanja i stjecanja prve kvalifikacije, a istovremeno se iniciraju sistemska rješenja za sprečavanje ranog napuštanja školovanja među djecom iz ranjivih grupa.

Prezentatorica lokalnog akcionog istraživanja o razmjerama i uzrocima napuštanja obrazovanja je na koncizan i zanimljiv način iznijela osnovne podatke o provedenom istraživanju (uvodna razmatranja, cilj istraživanja, metodologija istraživanja, instrumenti, uzorak, kvantitativni i kvalitativni dio istraživanja, zaključci), nakon čega je provedena vrlo zanimljiva i konstruktivna rasprava u kojoj su aktivno učestvovale i članice Udruženja „Lan“.

Predstavnici organizacija koje realiziraju projekt pozvali su sve zainteresirane, posebno obrazovne vlasti, škole i predstavnike nevladinog sektora da se svojim doprinosom uključe u predlaganje sistemskih rješenja za smanjenje i prevenciju ranog napuštanja obrazovanja. Članice Udruženja „Lan“ iskazale su interes za učešće u ovim aktivnostima, pošto smatramo da  naše dugogodišnje iskustvo u radu s djecom i djelovanje u okviru različitih aktivnosti i projekata vezanih za prevenciju napuštanja obrazovanja može koristiti pri predlaganju i donošenju sistemskih rješenja.