Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom"

Uspostavljanje inovativnih usluga za djecu iz ranjivih skupina

Članice Udruženja „Lan“ prisustvovale su trodnevnom treningu pod nazivom : „Uspostavljanje
inovativnih usluga za djecu iz ranjivih skupina“. Ova aktivnost dio je projekta koji Save the Children
u partnerstvu sa Udruženjem „Žene sa Une“ iz Bihaća i Udruženjem „Vermont“ iz Brčkog realizira u
okviru projekta BRIGHT4ALL – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini,
koji finasira EU.
Učestvovalo je 30 učesnika iz 19 nevladinih organizacija. Cilj je bio potaknuti nevladine organizacije, a
na osnovu analize problema i preporuka istraživanja Save the Children, da kreiranjem učinkovitih
programa utječu na smanjenje broja djece i mladih koja napuštaju obrazovni sistem.