Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

NVO LAN je učestvovala u Javnoj raspravi…

Na poziv Gradskog vijeća Bihać NVO LAN je učestvovala u Javnoj raspravi o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Bihaća.