Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom"

Javni poziv za edukatore

UDRUŽENJE GRAĐANA    

77000 BIHAĆ, Harmani H/15.

Udruženje građana „Lan“  Bihać, objavljuje Javni poziv za edukatore na projektu „Ostajem u školi“. Projekat “Ostajem u školi“ se realizira u okviru projekta “Bright4ALL” čiji je nosilac organizacija  “Save the children BiH”, a partneri u projektu organizacija “Žene sa Une” i Omladinski centar “Vermont”. Finansijer projekta je Evropska unija.

Za potrebe realizacije projekta “Ostajem u školi” Udruženje građana “Lan” raspisuje Javni poziv za angažiranje edukatora/ica za sljedeće teme:

  1. Poticanje samoodređenja, jasnog identiteta i poticanje samoefikasnosti
  2. Uspostavljanje bliskih odnosa
  3. Promicanje socijalne, emocionalne, kognitivne i moralne kompetencije

i poticanje otpornosti (na negativne utjecaje)

Opis posla:

Eduktor/ica i/ili trener/ica biti će zadužen/a za realizaciju jednodnevnih edukacija/radionica za 20 učenika.

Edukacije će se održavati u februaru i martu.

Uvjeti za prijavu:

Na Javni poziv se mogu prijaviti pojedinci koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. Državljanin BiH
2. Praktično iskustvo za navedene teme

Uz prijavu kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

  1. CV
  2. Prijedlog dnevnog reda radionice
  3. Prijedlog metodologije radionice
  4. Kontakt

Izabrani edukatori/ce i treneri/ce zaključit će ugovor o angažiranju uz novčanu naknadu od 586,75 KM po radionici. U novčanu naknadu su uključeni svi troškovi edukatora.

Prijavu, uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti na e-poštu: udruzenje.lan@outlook.com najkasnije do 20.2 .2019. godine.

Odabrani kandidati će biti kontaktirani do 15.03.2019. godine.

Kontakt osoba:

Neđara Raič, broj telefona 061 180 733 i

e-poštu:

izoldaosmanagic@hotmail.com

udruzenje.lan@outlook.com

jaca1212@hotmail.com