Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Sastanak sa direktorima/icama osnovnih škola Grada Bihaća

U okviru projekta „Ostajem u školi“, članice Udruženja su 12.2.2019. godine organizirale sastanak s direktorima/icama osnovnih škola Grada Bihaća. Direktori/ice su upoznati/e s projektom, te načinima uključenja škola u planirane aktivnosti.  U vrlo otvorenoj komunikaciji, uz konstruktivna pitanja direktora/ica o njihovim obavezama u okviru planiranih aktivnosti, uspješno je okončan razgovor uz dogovorene obaveze. „Ostajem u školi“ dio je projekta Brigth4All koji finansira Evropska unija, a implementira Save the Children u partnerstvu sa Udruženjem „Žene sa Une“, Bihać i Omladinskim centrom Vermont iz Brčkog.