Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

O PROJEKTU “OSTAJEM U ŠKOLI” Jednakost u obrazovanju za sve

“Ostajem u školi”

Tačan broj djece koju roditelji ne upišu u obaveznu osnovnu školu u BiH nije poznat jer za sada nema službene evidencije. Prema dostupnim procjenama, četiri posto djece od ukupnog broja uopće ne bude upisano u osnovnu školu. U okviru projekta “Bright4All” – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija, a realizira Save the Children, u suradnji sa partnerskim organizacijama Udruženje „Žene sa Une“ iz Bihaća i Omladinski centar „Vermont“ iz Brčkog, provode se različite aktivnosti u suradnji sa lokalnim organizacijama civilnog društva na uspostavljanju i promociji inovativnih rješenja za pružanje usluga na nivou lokalnih zajednica za djecu koja su napustila obrazovanje i djecu u riziku od ranog napuštanja školovanja na ciljanim lokacijama.

Jedna od aktivnosti projekta, koje realizira Udruženje „Lan“ je provođenje desetomjesečnog projekta „Ostajem u školi“ u osam osnovnih škola Grada Bihaća.

Zbog čega naziv projekta: „Ostajem u školi“? Zašto je važno da svako dijete iskoristi svoje univerzalno pravo na obrazovanje?

Djeca koja se ne nalaze u sistemu odgoja i obrazovanja ili djeca koja su napustila školu prije završetka barem obaveznog obrazovanja, nalaze se u opasnosti od društvene isključenosti i siromaštva, kao i od smanjenih šansi da ispune svoje pune potencijale kao aktivni građani i akteri na tržištu rada.

Projekt „Ostajem u školi“ se realizira u osnovnim školama Grada Bihaća i njime je obuhvaćeno oko 1000 direktnih i indirektnih korisnika (djece, nastavnika, roditelja, predstavnika lokalne zajednice, obrazovnih vlasti i nevladinih organizacija).

Predviđene aktivnosti realiziraju se od decembra 2018. do oktobra 2019. godine. Organizirano je 40 radionica za djecu, roditelje i nastavnike, okrugli stolovi, posjete učenika /učenica osnovne škole srednjim školama.

Cilj projekta „Ostajem u školi“ je da se doprinese smanjenju ranog napuštanja škole kroz efikasnu prevenciju i intervenciju na nivou škole i zajednice te da se djeci u riziku napuštanja škole osiguraju šanse za stjecanje obrazovanja, priprema za dalje obrazovanje, da se podigne svijest da učenikovi roditelji imaju partnera u školi, a da je škola ustanova koja pomaže roditeljima u situaciji kako pomoći učenicima koji izostaju s nastave.