Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Novčana podrška za naš projekt “Igrom do škole”

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić potpisao je danas ugovore sa predstavnicima udruženja iz oblasti kulture, mladih i organizacija civilnog društva koji su zadovoljili kriterije sa raspisanih javnih poziva za 2019. godinu. Kada su u pitanju projekti organizacija civilnog društva novčanu podršku dobilo je i Udruženje „Lan“ za projekat Igrom do škole. Osnovni cilj programa jeste pružanje podrške socijalno ranjivim grupama kako bi se umanjili rizici socijalne isključenosti, te povećao kvalitet procesa socijalizacije i poticao cjelovit razvoj pojedinca.