Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Udruženje Lan učestvovalo na edukaciji Heart programa

Članice Udruženja Lan učestvovale su na edukaciji Heart programa. Heart je skraćenica za Healing and Education Through the Arts (iscjeljenje i obrazovanje kroz umjetnost), je koncept organizacije Save the Children koji se zasniva na umjetnosti, a čiji je cilj pružanje psihosocijalne pomoći djeci izloženoj traumatskim iskustvima ili svakodnevnom stresu. Heart je prilagodljiv model čija je namjera da se integriše u svakodnevni/sedmični rad sa djecom u vrtićima i školama ili drugim prostorima u zajednici u kojima borave djeca. Model je namijenjen djeci starosti od 3 do 18 godina i trenutno se provodi u 20 zemalja svijeta, uključujući i BiH. Preliminarna istraživanja ukazuju da HEART pozitivno utiče na sposobnost izražavanja djece, komunikaciju, koncentraciju, vladanje emocijama, motivaciju za učenje, rješavanje problema, samopouzdanje i samokontrolu.