Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Udruženje Lan učestvovalo na edukaciji Heart programa

Članice Udruženja Lan učestvovale su na edukaciji Heart programa. Heart je skraćenica za Healing and Education Through the Arts (iscjeljenje i obrazovanje kroz umjetnost), je koncept organizacije Save the Children koji se zasniva na umjetnosti, a čiji je cilj pružanje psihosocijalne pomoći djeci izloženoj traumatskim iskustvima ili svakodnevnom stresu. Heart je prilagodljiv model čija je namjera da se integriše u svakodnevni/sedmični rad sa djecom u vrtićima i školama ili drugim prostorima u zajednici u kojima borave djeca. Model je namijenjen djeci starosti od 3 do 18 godina i trenutno se provodi u 20 zemalja svijeta, uključujući i BiH. Preliminarna istraživanja ukazuju da HEART pozitivno utiče na sposobnost izražavanja djece, komunikaciju, koncentraciju, vladanje emocijama, motivaciju za učenje, rješavanje problema, samopouzdanje i samokontrolu.