Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti Udruženja Lan u sedmici Nogometa #FootballPeople

Danas je Udruženje Lan u okviru svog projekta Football Happy Hour realiziralo prve aktivnosti u Sedmici nogometa. Prve aktivnosti realizirane su sa Dječijim vrtiem Filli iz Bihaća, gdje su se djevojčice i dječaci upoznali sa Sedmicom nogometa, pogledali nekoliko crtanih filmova i dječijih muzičkih spotova o nogometu i na kraju aktivnosti crtali i bojali na temu nogometa.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti uposlenim u Dječijem vrtiću Filli.