Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Udruženje Lan učestvuje na Konferenciji MEG projekta

Konferencija MEG projekta “Jačanje saradnje sa civilnim i privatnim sektorom, podizanje nivoa transparentnosti u radu lokalne uprave, socijalna inkluzija i rodna ravnopravnost”