Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Udruženje Lan iz Bihaća u okviru projekta „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“ organiziralo druženje sa novinarima

Članice Udruženja „Lan“ iz Bihaća organizirale su dana 13. 2. 2020. godine u 11:00 sati neformalno druženje s predstavnicima medija Unsko-sanskog kantona, kao jednu od aktivnosti vezanih za vidljivost i medijsko predstavljanje projekta „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“ koji  se realizira u periodu januar – juni 2020. godine, a podržan je  kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, koji realizira sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP). Projekt je finansiran sredstvima Evropske unije.

Našem pozivu za druženje odazvale su se novinarke i snimatelji  RTVUSK,  RTV Cazin i  Radio Bihać. Kroz sadržajan razgovor informirale smo predstavnike medija o kontekstu, ciljevima i aktivnostima projekta koj traje 6 mjeseci, a obuhvata brojne edukativne aktivnosti, kao i aktivnosti vezane za vidljivost i medijsku prezentaciju projekta, ali i značaja medijske pismenosti kao jedne od ključnih kompetencija za život u 21. stoljeću.

Novinarke su postavile brojna pitanja vezana za realizaciju projekta i iskazale zainteresiranost svojih medijskih kuća za medijsku podršku projekta, jer je razvoj medijske kulture i medijske pismenosti građana njihov svakodnevni posao. U skladu sa svojom profesionalnom misijom, novinarke su iskoristile priliku i uzele izjave od predsjednice Udruženja i voditeljice projektnih aktivnosti, koje će biti emitirane u njihovim informativnim i obrazovnim programima.

Druženje je proteklo u vrlo prijatnom i neusiljenom razgovoru kroz koji smo saznali mnogo jedni o drugima i zajednički doprinijeli predstavljanju jedne značajne regionalne inicijative usmjerene na unapređenje  medijske i informacijske pismenosti građana.

Članice Udruženja iskoristili su priliku da pozovu predstavnice medijskih kuća da prisustvuju  održavanju prve edukativne radionice za nastavnice/nastavnike JU OŠ „Ostrožac“ i JU OŠ „Stijena“ koja će se održati u srijedu, 19. 2. 2020. godine u JU OŠ „Ostrožac“.