Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Radionica za nastavnike u okviru projekta “Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću”

Projekt Udruženja „Lan“ iz Bihaća pod nazivom „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“ koji  se realizira u periodu januar – juni 2020. godine, podržan je  kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, projekta sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP).

Prva od četiri radionice s nastavnicima s ciljem da se odgovori na rastuću potrebu za medijskim odgojem i osnaživanjem medijske pismenosti, te osnaže nastavnici da primjenjuju nove, na djecu usmjerene metode i oblike poučavanja.