Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Udruženje Lan objavilo Priručnik za roditelje u okviru projekt Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću

Projekt Udruženja „Lan“ iz Bihaća pod nazivom „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“  koji  se realizira u periodu januar – juni 2020. godine, podržan je kroz dodjelu granta Evropske Unije u okviru regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, projekta sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP).

U okviru projekta objavljen je Priručnik za roditelje na temu medijske pismenosti. Kroz Priručnik protežu se četiri teme: Šta je medijska pismenost, Porodica u svijetu medija, Mediji i učenje i Sigurno korištenje medija i načini zaštite djece.

Priručnik za roditelje pomoći će roditeljima učenika da se upoznaju sa vrlo značajnim temama koje im mogu pomoći u daljem medijskom odgoju djece. Kroz priručnik roditelji će dobiti velik broj savjeta, steći će nova znanja i vještine koje su im neophodne u današnje vrijeme kada su mediji svakim danom sve bliži djeci.

Priručnik za roditelje dostupan je za preuzimanje: