Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Udruženje Lan organiziralo druženje sa novinarima i projektnim partnerima u okviru projekta “Ko se tuče, taj se ne voli”

Udruženje „Lan“ iz Bihaća od 1. 2. do 30. 6. 2020. godine realizira projekt „Ko se tuče, taj se ne voli“. Projekt je podržan kroz dodjelu granta koji finansijski podržava Ekumenska inicijativa žena iz Omiša. Članice Udruženja Lan su u Hotelu Opal organizirale druženje sa novinarima i projektnim partnerima, Katoličkim školskim centrom “Ivan Pavao II”.

Projekt je usmjeren na prevenciju i sprečavanje nasilja u adolescentskim vezama koje predstavlja značajan društveni problem zbog visoke učestalosti i posljedica koje ostavlja kod mladih osoba izloženih nasilnom ponašanju. Istraživanja pokazuju da adolescenti često ne prepoznaju nasilno ponašanje svojih partnera,  te različite oblike zlostavljajućih ponašanja doživljavaju kao znakove ljubavi i nisu ni svjesni da su žrtve nasilja.

Cilj projekta je djelovati na promjenu stavova mladih, a posebno djevojčica i djevojaka kada je u pitanju bilo koji oblik nasilja koje trpe, potaknuti ih da glasno kažu „NE“ nasilju i  sačuvaju svoje zdravlje, samopouzdanje i samopoštovanje.

Članice Udruženja su sve prisutne upoznale sa realiziranim aktivnostima i aktivnostima koje sijede u narednom periodu. Jedan od značajnih ciljeva projekta je senzibilizacija javnosti za pitanja nasilja u adolescentskim vezama i njegovih krajnje negativnih posljedica za osobe koje trpe nasilje, ali i za čitavu zajednicu. Zbog toga je velika pažnja posvećena promociji projekta u javnosti putem medija, društvenih mreža i kroz izradu Priručnika za učenice o prevenciji nasilja u adolescentskim vezama koji će biti dostupan na službenim stranicama našeg Udruženja.