Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Nagrađeni radovi za učenike/ce osnovnih škola u okviru projekta Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću

Projekt Udruženja „Lan“ iz Bihaća pod nazivom „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“  koji  se realizira u periodu januar – juni 2020. godine, podržan je kroz dodjelu granta Evropske Unije u okviru regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, projekta sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP).

U projektu su učestvovale četiri osnovne škole iz Grada Bihaća i Grada Cazina (OŠ “Kamenica”, OŠ “Gata Ilidža – Vrsta”, OŠ “Ostrožac” i OŠ “Stijena”). U mjesecu maju za učenike/ce ovih škola pripremljen je Mali rječnik medijske pismenosti, a za njihove roditelje Priručnik na temu medijske pismenosti koji su putem menadžmenta škola proslijeđeni učenicima i roditeljima.

Tom prilikom je učenicima ovih škola upućen i poziv na nagradni konkurs za najbolji esej na temu “Moj život u vrijeme korone”. Najbolji eseji su nagrađeni novčanim nagradama koje je osigurao donator.

Nagrađeni radovi su: