Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Podijeljeni baby paketi za romske porodice

Danas su članice Udruženja LAN, zahvaljujući Save the Children-u i donaciji firme Symphon podijelile baby pakete za romske porodice. U ranijem periodu su također za 24 romske porodice podijeljeni prehrambeni, higijenski i baby paketi uz pomoć Save the Children-a, koji su prepoznali važnost i vrijednost pomoći najugroženijim u vrijeme pandemije COVID-a 19. Veliko hvala svima koji su dio ove priče.