Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Udruženje Lan održalo radionice za nastavnice u okviru projekta „Ko se tuče, taj se ne voli“

Udruženje „Lan“ iz Bihaća od 1. 2. do 30. 6. 2020. godine realizira projekt „Ko se tuče, taj se ne voli“. Projekt je podržan kroz dodjelu granta koji finansijski podržava Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.

Projekt je usmjeren je na prevenciju i sprečavanje nasilja u adolescentskim vezama koje predstavlja značajan društveni problem zbog visoke učestalosti i posljedica koje ostavlja kod mladih osoba izloženih nasilnom ponašanju. Istraživanja pokazuju da adolescenti često ne prepoznaju nasilno ponašanje svojih partnera, te različite oblike zlostavljajućih ponašanja doživljavaju kao znakove ljubavi i nisu ni svjesni da su žrtve nasilja.

U okviru projekta „Ko se tuče, taj se ne voli“, održan je prvi dio radionica za nastavnice Katoličkog školskog centra „Ivan Pavao II“ održan je početkom marta, a drugi dio radionica krajem juna ove godine. Kroz radionice nastavnice su stekle nova znanja i vještine i osnažene su za djelovanje na prevenciji i sprečavanju nasilja u adolescentskim vezama. Cilj radionica bio je da nastavnice steknu nova znanja i vještine te da educirane nastavnice provode replikacijske treninge za učenike i učenice srednjih škola.

Teme radionica za nastavnice osnovne i srednje škole bile su: Rodno osjetljivo poučavanje, Komunikacija, Identitet, stereotipi, predrasude, diskriminacija i nasilje, Spol i rod, rodno zasnovano nasilje, Veze među mladima i nasilje u adolescentskim vezama i Kako prepoznati mlade izložene nasilju i kako reagirati.